Presse

Sangaften | Presseklip

Jeg sender tekst om foredraget samt foto til brug for program, pressemeddelelse m.v. Nedenstående kan du også sakse lidt.

Se også min side på sogneaften.dk 

Indhold
En sangaften med Jacob Vestager Tybjerg kan indeholde meget forskelligt, dog med sangen som det vigtigste omdrejningspunkt. Selvfølgelig. Men jeg ynder at fortælle historier undervejs og komme med betragtninger om, hvorfor jeg synes det er så vigtigt at synge og i særdeleshed synge sammen. Jeg tager udgangspunkt i højskolesangbogen, men det kan også fint være salmebogen eller andre sangbøger. Jeg spiller selv på klaver til. Der er fart over feltet og min fornemmelse er, at det faktisk er temmlig underholdende. Musik og sang bliver man glad af. Det er overordentlig svært at være sur, når man synger eller hører andre synge. Jeg har så megen fornøjelse og glæde ved musik og sang og det er det jeg gerne vil give videre. Udvalget veksler mellem nye og gamle sange. Med 18. udgave af højskolesangbogen er det selvfølgelig oplagt at få lært nogle af de nye sange. Du kan som arrangør godt være med til at præge programmet, forstået på den måde, at nogle giver mig helt frie rammer, hvor andre gerne vil høre lidt mere om sangene, andre igen er måske særligt intersserede i musikken og vil gerne høre om de forskellige komponister. Kombinationerne er mange. Jeg har efterhånden lavet rigtig mange sangaftener landet over på plejehjem, forsamlingshuse, kursuscentre, sognegårde, højskoler, efterskole, friskoler og sågar i en skov.

Mere Tekst
At synge er væsentligt for os, når vi samles og mødes. Hvor vigtig sangen er, kan måske ses ud af de mange sangbøger, der er lavet af forskellige foreninger og
lignende. Mangfoldigheden er stor. En sangaften vil tage udgangspunkt i fx Højskolesangbogen, Dansk Skolesangbog, DGI-sangbogen eller Salmebogen.
Vi tager nogle af de gamle sange frem, men prøver at runde dem på en ny måde. Derfor kunne man blandt andet synge “Jyden han er stærk og sej” i en jazzet
version. På den måde kommer det velkendte til at stå i et nyt lys. Derudoverfindes der mange nye — og måske stadig mindre kendte sange — som vi kunne
synge og på den måde lære at kende. Den danske sangskat er stor, den gør os rige, men er den ved at forsvinde mellem hænderne på os? Næppe, men spørgsmålet er alligevel, hvad den består af. Hvad skal bevares og hvordan fornyr vi den? At synge leder på den måde frem til debat og fortælling om sang og musik i det
hele taget og derfra videre til en snak om, hvad en god sang er, og hvad der skal til, for at den bliver ved med at være god. Og sidst, men ikke mindst: Skal fællessangen
overhovedet bevares som tradition? Jeg mener, at det er vigtigt at synge og jeg mener, at det er vigtigt at synge sammen.

Eksempel på omtale
En sangaften med Jacob Vestager Tybjerg kan indeholde meget forskelligt, dog med sangen som det vigtigste omdrejningspunkt. Selvfølgelig. Men han ynder at fortælle historier undervejs og komme med betragtninger om, hvorfor han synes det er så vigtigt at synge og i særdeleshed synge sammen. Han tager udgangspunkt i 18. Udgave af højskolesangbogen. Han spiller selv på klaver til. Der er fart over feltet og det siges, at det faktisk også er temmelig underholdende. Musik og sang bliver man glad af. Det er overordentlig svært at være sur, når man synger eller hører andre synge. Jacob Vestager Tybjerg siger, at han har så megen fornøjelse og glæde ved musik og sang og det er det han gerne vil give videre. Udvalget veksler mellem nye og gamle sange. Med 18. udgave af højskolesangbogen er det selvfølgelig oplagt at få lært nogle af de nye sange.

Kor for alle 
Variation med kor. Denne dag bliver der også tid til, dykke lidt dybere ind i sangens verden, da der i arrangementet også er indlagt et lille korarrangement som en modpol til fællessangens enstemmige udtryk, hvor deltagerne skal synge med og lære forskellige stemmer – mød op til en flot eftermiddag med fællessang både i traditionel forstand og som kor. Det er ikke svært og alle kan være med.