Foredragstitler

Foredragstitler | Overskrifter

Sangens fortælling og fortællingens sang
Nok det foredrag jeg har holdt mest. Jeg fortæller om sangene og melodierne og om vigtigheden af sang og musik. Dette krydres med gode og sjove historier der relaterer til sangene.

Sangaften i Juelsminde sognehus

Hvorfor skal vi synge Grundtvigs Sange?
Så når vi skal synge Grundtvigs sange og salmer i dag, er det fordi, de kan bidrage til vores forståelse af livet, simpelthen. Der er ingen svar på meningen med livet, men Grundtvig giver mange gode bud. Har vi noget at betyde? Og forstår vi betydningen af det Grundtvig har skrevet? Det er ikke sikkert, at man forstår det hele på engang, men mon ikke også det er en del af pointen. Grundtvig var i konstant bevægelse og ændrede syn og holdning med jævne mellemrum. Og sådan må det være. Når man er i bevægelse, ændrer tingene sig omkring en. Grundtvig mener, at vi er forpligtede af livet. Vi skal glæde os over livet og være opmærksomme på de ”dybe længsler”, der rækker ud over hverdagen. Vi skal alle leve et værdigt liv. Man kan sige, at det ikke gælder om, hvad du er, men hvem du er.

Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord
som det, jeg ville ej med kongers bytte,
opklaret gang i ædle fædres spor
med lige værdighed i borg og hytte,
med øjet, som det skabtes, himmelvendt,
lysvågent for alt skønt og stort herneden,
men med de dybe længsler velbekendt,
kun fyldestgjort af glans fra evigheden;

https://www.ffd.dk/forlag/hoejskolernes-10-bud/5-syng-sammen/

Vinter | Forår | Sommer | Efterår
Årstidsangene er mange og de skal også synges. Så en aften med årstidsange kan også blive til.

Den klassiske
Jeg spiller og i synger med. Der bliver ikke snakket så meget hovedvægten lægges på sangen. Med lidt god vilje og et godt tempo kan man godt nå knap 30 sange på en aften og der er også tid til kaffe.

Fokus på enkelte forfattere og komponister
En sangaften der kunne tage udgangspunkt i  sange af Benny Andersen og Halfdan Rasmussen eller mange andre af de komponister og forfattere der er repræsenteret i højskolesangbogen.

Andet
Udgangspunktet for et foredrag næsten altid sangen og musikken — men andre emner kan også sagtens berøres. Kontakt mig, så snakker vi om det.
Mail til jvt(a)sangaften.dk eller benyt formularen på kontaktsiden.