Hvorfor skal vi synge Grundtvigs Sange?

Vi skal synge et hav af Grundtvigs tekster og dykke ned i det historisk-poetiske. Historie og poesi er grundlæggende i Grundtvigs digtning. Vi kan ikke forstå os selv ordentligt uden at kende den historiske kontekst vi er en del af. Grundtvig er rigt repræsenteret i det historiske afsnit i højskolesangbogen. Det poetiske fortæller om de drømme vi som mennesker har og historien fortæller om, hvordan det er gået med at føre dem ud i livet. Myterne, poesien og litteraturen giver os mulighed for at høre om andres kamp med det Grundtvig kalder livsgåden og på den måde er det også med til, at vi måske bedre kan forstå vores eget liv.