Artikler og skriverier

Artikler og skriverier i udvalg

Artikel til Dansk Kirketidende om salmen “Påskeblomst”

Artikel til Dansk Kirketidende om Grundtvig. 

Artikel om frihed til bogen om Højskolepædagogik: En fortælling om livsoplysning i praksis.
Klumme til Efterskolebladet om skolereformen

Diverse bidrag til højskolebladet bl.a . en kommentar til Erik Lindsøs artikel “Højskolelærerens 10 bud”. Kan læses nedenstående:

1. Du skal kunne 25 historier by heart
Det er sommer for 15 år siden på en terrasse på Sydfyn. Jeg sidder og taler med en ven. Han fortæller mig om Frederik Christensen og det med de 25 historier. Det hæfter jeg mig ved og har husket på det siden. Vi skal være i stand til at se historier overalt, vi skal opfatte dem som viden, der kan bruges i mødet med det enkelte menneske. Historier åbner døre og skaber fællesskab. Og ja, det hænder da, at jeg har brug for historien om dengang, jeg var til Agromek. Så Erik. ENIG.2. Du må ikke lade det overfladiske stikke for dybt
Det er en proces at blive højskolelærer, det er en proces at blive menneske, det er et arbejde at møde mennesker hele tiden og være til stede for dem og sammen med dem. Jeg underviser bl.a. i faget studievejledning og er i den grad enig i, at man er nødt til at komme laget længere ned, forbi overfladen – og lære at bevæge sig imellem lagene for at kunne få den mest udbytterige samtale om uddannelse og livsforløb. For at være en god vejleder i højskolen skal man være i stand til både at være professionel tolker af samtalen og kunne bidrage med sin egen holdning. Og det er dejligt og udbytterigt. Når eleverne og jeg i samtalen tør svinge os op til at bruge udtryk, der forandrer, tolker og skaber perspektiv i en og samme sætning. Så Erik. ENIG.

3. Du skal være en meningsbryder
Poul Erik Søe har jeg mødt nogle få gange, og jeg har jeg stor respekt for ham. Jeg har læst en del af det, han har skrevet. Bl.a. kan man læse følgende i en velkomsttale fra Uldum Højskole 1983.

Goddag, hallo, godaften,
så er det nytår,
orkanen er over os –
vandet står helt op i Thisted by,
og klokkeren i Ringe
ringer ikke så ringe,
for nu er det nytår.

Jeg tænker tit på Poul Erik Søe og den betydning, han har haft for mig. Han er en vigtig meningsbryder, og en mand der bar folkelighedens lys og “lyser” for os andre. Så Erik. Jeg er enig igen. Og vi skal huske på, at ingen ærlig kamp er spildt, når kampen står for livets fremme. Så det er nok på tide, at jeg tager kampen op med de meningsbrydende tekster sammen med mine kollegaer i højskoleverdenen.

4. Du skal være en normbryder
Det kan godt være, at der er historiefortællende og meningsbrydende højskolelærere, der gennem samtale tænker og tror, at de kan rumme alle i verden med lidt højskolesang, en fortælling og daglige indsprøjtninger af foredrag, fællesspisning, fællesskab og frihed til forskellighed. Som der stod på en t-shirt, jeg engang havde, “man kan ikke være venner med alle”. Det fine er, at højskolen er for dem, der har lyst. Sådan er det i de frie skoler. Så Erik. Vi er næsten enige.

5. Du skal være dødbidernes vækkelsesprædikant
At undervise er en pædagogisk praksis, der også er med til at danne læreren – man bliver selv klogere i mødet med eleven – samtidig med, at man som lærer går foran og er et forbillede og giver eleven mulighed for at opdage det, han/hun ikke kan se. Det fantastiske ved højskole er, at eleven ikke blot reduceres til elev men betragtes som et ligeværdigt menneske i hvert fald i min optik. Så for mig er det naturligt at gå hen til brønden sammen med eleverne og i fællesskab nyde den livseleksir, der nu måtte være i brønden den dag. Jeg tror og håber på, at eleverne også nyder livseleksir til hverdagsfesterne – og forhåbentlig sammen med et par helt almindelige billige øl, så det ikke bliver for livligt!

6. Du skal engagere dig uden for højskolen
Pernille styrer koret, Charlotte sidder i bestyrelsen i idrætsforeningen, Kurt arrangerer foredrag, Torben har et ben i skolebestyrelsen, Kim har kontakt til den astronomiske forening, Jacob søger for teaterforestillinger – ja, man kan blive ved. Og vi er meget enige. Højskolen skal spille en rolle i det lokale, men der skal være en udveksling mellem højskole og samfund – højskolen kan være løftestang for noget, og lokalsamfundet for noget andet og selvfølgelig i fællesskab for noget helt tredje.

7. Du skal varetage en tradition
At være højskolelærer er et job som så mange andre jobs og er ikke mere særligt end andre jobs eller stillinger. Det er jeg lige nødt til at pointere, inden jeg i øvrigt erklærer mig enig i, at man skal gøres opmærksom på og fornemme, at man er med til at varetage en tradition og være med til at skabe skolens historie, fordi man jo er en del af den, mens man er ansat.

8. Du skal vedkende dig skolen ikke anerkendes af den
Erik, jeg forstår godt din pointe. Jeg tror, det du har noget imod, er ordet, og at det måske er lidt overgjort på det seneste. Men for mig handler det om at blive værdsat, således at man kommer til at føle sig værdifuld i fællesskabet. Ligeså er det vigtigt for mig at vide, at mine kollegaer anerkender lige præcis min individualitet. Mennesker søger anerkendelse – sådan er det bare, og det kan da godt være, at mængden af anerkendelse skal tæmmes lidt. Rygklapperi gider jeg ikke, men lidt anerkendelse skader ikke, og måske er der nogle, der har mere brug for det end andre. Der er nogle, der lægger vægt på det, og for hvem det betyder meget lige at få et skulderklap – det er ikke det samme som at skulle fremhæve sig selv.

9. Du skal elske livet og lave verden om
Sådan er jeg opdraget! Jeg er nok det, man kunne kalde et lidt “overdrevet barn” af de frie skoler. Sådan en, der går lige højt nok op i oplivning og oplysning.

På den lille friskole, jeg gik på, lærte vi at elske livet. Min skoletid er en fortælling, fordi skolen og de mennesker, der var der, havde noget på hjerte. Her var ruderne ikke kalkede til, som de var det på Sandø, inden Johannes Vig kom til og vaskede kalken af, så børnene kunne se ud. Højskolelæreren skal frigøre livsmuligheder hos den enkelte og være med til at vise, at tilværelsen er betydningsfuld. Så Erik, dette bud er meget vigtigt. Den gode højskolelærer skal kunne vise, hvad der i livet er værd at gå på hænder for. Enig!

10. Du skal skabe borgere
Jeg var glad for, at vi på “mit” børneteaterhold i oktober besluttede os for at spille Den lille Prins – det af flere årsager og ikke mindst fordi den sætning, du nævner, er med. At “det er den tid, du spilder på din rose, der gør den værdifuld for dig”, og sætningen “kun med hjertet kan man se rigtigt. Det vigtigste er usynligt for øjet”.

Det er to væsentlige udsagn. Vi brugte lang tid på at snakke om prinsens møde med ræven og betydningen af det. Gode og meningsgivende snakke, der rørte både hjerte, hjerne og tunge. Det hele kulminerede under en forestilling for en SFO, da en dreng under forestillingen hårdnakket påstod, at man altså ikke ser med hjertet men med øjnene – der blev smilet i kulissen, og vi nød drengens udsagn. For ja, han har ret, men har jo heller ikke været på højskole. Endnu!